Trelleborgs Allehanda publicerade den 21 februari artikeln ”Kvinnliga företagare vill se högre hus”.

De skriver att den kvinnliga företagarföreningen Viqtoria i Trelleborg i en skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg uppmanat kommunen att bygga högt inne i staden för att slippa använda fin åkermark till bostäder. Med en bättre rörlighet på bostadsmarknaden behöver man inte bygga så många nya villor på åkermarken, menar de kvinnliga företagarna.