Irene Oskarsson (KD), riksdagsledamot och talespersonför landsbygdspolitiska frågor och Otto von Arnold (KD),
riksdagsledamot och talesperson i plan- och byggfrågor har skrivit en debattartikel ”Exploatering förstör bördig åkermark” i Trelleborgs Allehanda den 1 februari.

De avslutar med att åkermark oåterkalleligen förstörs, på grund av nybyggnationer och asfalt när förtätning i många fall kan förespråkas, är inte hållbart. Det är därför viktigt att främja en regional och kommunal planeringsprocess som tar hänsyn till att bevara åkermarken.

Den odlingsbara jorden i våra öppna landskap måste respekteras.