Skånskan.se rapporter den 16 januari i artikeln ”MP värnar åkermarken” att Miljöpartiet i en motion till kommunfullmäktige föreslår att Eslöv, i väntan på nationella styrmedel, ”utformar egna riktlinjer för att minska exploateringstrycket på jordbruksmarken”. Fler partier i Eslöv har tidigare tagit ställning för åkermarken.

Det är på tiden att politiker i kommunerna börjar ta ansvar för att värna åkermarken. Hoppas att fler går i Miljöpartiet i Eslövs fotspår.