Följande citat är hämtat ur artikeln ”Det är väldigt dumt att bygga bort åkermark” i Land Lantbruk 9 januari.

– Befolkningen växer kraftigt och klimatförändringarna kan leda till att stora delar av det södra jordklotet får problem att framställa livsmedel och försörja sig. Det finns en risk att vi kommer att återgå till 1800-talets geopolitik med tvister om den rättmätiga ägaren till jordbruksmark och färskvatten. Därför är det väldigt dumt att bygga bort den åkermark som vi har i Sverige, säger Bo Pellnäs.