Robert Kalmàr har skrivit en uppsats vid Göteborgs Universitet i kursen Miljörörelser och miljöpolitik vt 2012 med titeln ”Exploatering av jordbruksmark i Kungälvs och Mölndals kommun. En fallstudie.”

Läs uppsatsen här.