En beskrivning av markvärdets roll i de ekonomiska konjunkturcyklerna. Mer information på www.landskatt.se och www.workandwealth.com.