Helsingborgs dagblad publicerade den 14 december artikeln ”Bottenbetyg till skånskt miljöarbete”.

Länsstyrelsen är mer pessimistisk än tidigare: Skånes miljömål kommer inte att nås till 2020.

– Vi gör uppföljningar varje år och nu ser det mer dystert ut än tidigare. Insatserna är helt enkelt inte tillräckliga. Ju närmare vi kommer 2020, desto tydligare blir det att det är så, säger länsstyrelsens miljöstrateg Susanne Dahlberg.

Skånes miljömål bygger på de 16 nationella målen som i sin tur är kopplade till internationella överenskommelser. ”Ingen övergödning”, ”Frisk luft” och ”Bara naturlig försurning” är några exempel. Vilket av dem som är längst ifrån att förverkligas går inte att säga.

– Alla är allvarliga. Vi har också bedömt trenden – om det ser ut som att utvecklingen går åt rätt håll. Sex miljömål av tolv som bedöms regionalt har fått pil ner, vilket är negativt, konstaterar Susanne Dahlberg.
Vems fel är det att miljömålen inte uppnås?

– Det görs jättemånga insatser på olika plan. Problemet är att det på många områden inte finns tillräckliga styrmedel. Antingen att lagen inte är tillräckligt stark eller att det inte satsas tillräckligt mycket pengar.

Den dåliga luften, som bland annat Helsingborg har problem med, lyfts fram som ett exempel på när lagen inte räcker till. Bristen på jordbruksmark är ett annat.

Det sistnämnda problemet ingår i miljömålet ”God bebyggd miljö”. I åtgärdsprogrammet som länsstyrelsen sjösatte i höstas slogs det fast att ingen jordbruksmark alls i Skåne ska få användas till annat än jordbruk. Något som många kommuner är kritiska till eftersom man vill använda marken till bebyggelse.

– Och eftersom det finns ett kommunalt planmonopol kan länsstyrelsen inte stoppa sådana planer, vi kan bara avråda från bebyggelse i yttrandet. Samtidigt vet vi att det kommer bli brist på jordbruksmark, i framtiden kommer vi att behöva den för att odla även annat än mat, säger Susanne Dahlberg.

Även på riksplanet ser det dystert ut. Bara två miljömål bedöms vara nära att nås till 2020: ”Skyddande ozonskikt” och ”Säker strålmiljö”.