I Skanskans bilaga På Landet den 14 november ägnas fyra sidor åt åkermarken.

Läs artiklarna här