LRF:s dotterbolag inom strategi- och affärsutveckling har i en rapport analyserat möjliga effekter av Peak Oil, det vill säga när tillväxttakten för oljeproduktionen avtar, på de gröna näringarna i Sverige.

Läs rapporten här.