Tre motioner rörande exploatering av åkermark är inlämnade till höstens riksdag.

Irene Oskarsson (KD) har lämnat in motion 2012/13:C217  Åkermarken, om att främja en kommunal planeringsprocess som tar hänsyn till att bevara god åkermark. Läs hela motionen här.

Kew Nordqvist (MP) m fl har lämnat in motion 2012/13:C304 Gör åkermarken till riksintresse, om att regeringen bör låta utreda lagförslag om att göra åkermarken till riksintresse. Läs hela motionen här.

Sara Karlsson (S) m fl har lämnat in motion 2012/13:S9139 Jordbruksmark som riksintresse, om att jordbruksmark ska kunna riksintressemärkas. Läs hela motionen här.