Det är nu klart vilka fyra unga bönder som blev utvalda i McDonalds och LRF Ungdomens kunskapsprogram. Det är för andra året i rad som fyra unga bönder utses till kunskapsprogrammet. Tanken är att rusta lantbrukarna med kunskaper för att driva ett framgångsrikt och professionellt jordbruksföretag.

En av årets fyra vinnare är Dylan Hansson, Genarp, Skåne,

Dylan är 21 år och kommer från Genarp i Skåne. Han arbetar på familjens gård som ägnar sig åt nötköttsproduktion och ska snart ta över hela ansvaret efter sin mamma.

Dylan Hansson har ett brinnande engagemang för lantbruk som han kombinerar med ett intresse för kommunikation och media på ett lysande sätt. Hans kommersiella insikter lyser igenom i de olika projekt han tagit fram för att sätt ljuset på hur dagens lantbruk fungerar. Han har bland annat – i samarbete med LRF Skåne och föreningen Den Goda Jorden – tagit fram en informationsfilm om hur viktiga våra icke förnybara åkermarker är. Dylan deltar även i ”Bonde i butik” på den ort han bor, vilket är ett utmärkt exempel på hur bonden kan komma närmare och göra sig synlig i konsumenternas vardag. Hans plats i Kunskapsprogrammet motiveras med den enorma passion som präglar hela hans arbete.

Se filmen här

Läs mer om Kunskapsprogrammet här