Gustav Knutsson (MP) ledamot i samhällsbyggnadsnämnden skrev den 25 september i Corren debattartikeln ”Riv upp förslaget om bostäder i Sättuna”.

Låt oss fortsätta odla den goda jorden och bygga bostäder på annan mark, skriver Gustav Knutsson (MP).

Linköpings kommun planerar att skapa ett nytt bostadsområde med 360 villor i Sättuna vid Roxens västra strand, trots att det strider mot flera av kommunens egna långsiktiga miljömål.

Åkerjorden i Sättuna hör till de bästa i Sverige, och det vill inte säga lite med tanke på att Sveriges åkermark överlag hör till de bästa i världen. Bördig åkermark kommer bli värd allt mer i takt med att klimatförändringarnas konsekvenser i form av torka och översvämningar gör stora arealer i andra delar av världen obrukbara. Att offra en sådan resurs för att bygga villamattor ligger mycket långt från de långsiktigt hållbara beslut som framtidens Linköpingsbor har rätt att kräva av oss.

Det andra starka argumentet mot det planerade bostadsområdet är att det inte kommer blir ett tillräckligt stort underlag för normal service som affärer och skolor. De allra flesta som bor där kommer därför att behöva åka därifrån dagligen och de kommer bli tvungna att åka bil, eftersom de kommer att vara för få för att motivera en utbyggd kollektivtrafik. Den planerade busshållplatsen vid Bergsvägen ligger en dryg kilometer bort. En kilometer är för långt att gå för de flesta, särskilt om man ska göra det med tunga matkassar och kinkiga dagisbarn. Biltrafiken kommer därför att öka vilket också är i strid med kommunens övergripande miljömål.

Förslaget har nu varit ute på samråd och både LRF och andra har tagit upp hotet mot åkermarken. För Miljöpartiet är det ett enkelt beslut: Riv upp förslaget, bygg inte på åkrarna kring Sättuna.

Låt oss fortsätta odla den goda jorden och bygga bostäder på annan mark. Det kommer löna sig i längden.