Kerstin Davidsson skrev den 6 juli följande ledare i Land Lantbruk.

Borgeby fältdagar har blivit en populär mötesplats för lantbruket i södra Sverige. På mässan i sydvästra Skåne kan man få se de senaste maskinerna för jordbearbetning, sådd och skörd i aktion på fälten.

Samtidigt bjuder en resa till Borgeby på en illustration till det faktum att de marker där framtidens jordbruksmaskiner ska rulla alltmer naggas i kanten, åtminstone om man färdas på E6 norrifrån. Utmed motorvägen växer nu gigantiska logistikcentra upp – på prima åkermark!

Den kanske mest spektakulära är den anläggning som nu byggs utanför Landskrona. Hela 60 hektar mark täcks där av asfalt och betong. När jättelagret står färdigt i höst ska mellan 700 och 1000 lastbilar dagligen angöra dess 200 portar.

Grannarna Landskrona och Helsingborg har båda velat få bygget till stånd inom den egna kommungränsen. Att valet föll på Landskrona berodde enligt byggherren, logistikkoncernen DSV, på att Helsingborg inte var ”tillräckligt på tårna”. Men kanske är det snart kommungrannens tur, fastighetskonsulter spår att Öresundsregionen blir nästa tillväxtområde för logistik. Där finns bland annat – i ett internationellt perspektiv – gott om ”billig” mark att bygga på. Och särskilt billigt är det förstås att bygga på åker, den marken är redan beredd.

Kommuner upplåter med förtjusning jordbruksmark för att få in en aktör som kan skapa nya jobb och skatteintäkter. Men nu dyker allt fler motkrafter upp. Den senaste är länsstyrelsen i Skåne, som i våras presenterade en nollvision för exploatering av länets åkrar. Förslaget har varit ute på remiss och inte oväntat mött motstånd från kommunalt håll. Framför allt är det slättkommuner som protesterar. Länsstyrelsens nollvision hotar kommunernas planmonopol och självstyre och deras möjligheter att bygga nya bostäder, anser de.

Men frågan är om det är kommunerna som egenmäktigt ska råda över åkern. Mer helhetssyn behövs på en ändlig och för mänskilghetens överlevnad så viktig resurs. Kommunernas planerare måste börja tänka i nya banor. Heder åt länsstyrelsen i Skåne, som törs väcka ett kontroversiellt förslag.