I Skånska Dagbladet publicerades den 4 juni artikeln Klagomål på Ikeaplan.

Politikerna i miljönämnden tycker det planeras på tok för många parkeringsplatser vid Ikeas planerade kontorshus och hotell i Svågertorp. Det är orimligt att använda fin åkermark till parkeringar, tycker politikerna, och pekar på de fina möjligheterna att åka kollektivt till området.

Det är i ett yttrande över planförslaget som ska göra det möjligt för Ikea att bygga dels ett internationellt kontor, dels ett hotell med 100-120 rum en bit från företagets varuhus i Svågertorp som den rödgröna majoriteten tycker att planen innehåller för många p-platser.
Det handlar dels om cirka 300 platser i ett parkeringshus intill kontorshuset, dels handlar om ungefär lika många platser till i en markparkering i anslutning till parkeringshuset – plus en hel del p-platser i anslutning till hotellet.

Att bygga parkering på Malmös fina åkermark i området är orimligt och motverkar stadens miljömål, att Malmö ska växa resurssnålt och att staden ska bli både renare och tystare.
”Istället borde detaljplanen framhäva de goda kommunikationsmöjligheterna i Hyllie och, för Ikeaetableringens del, visa på möjligheten att dra nytta av närheten till Ikeavaruhuset på Svågertorp och dess parkeringsfaciliteter”, skriver politikerna i sitt yttrande.

De tycker dessutom att det redovisade parkeringsbehovet i planen låter väl stort och att man inte tagit hänsyn till att Citytunnelstationen i Hyllie ligger ganska nära.
”Planområdets norra del ligger inte mer än cirka 1 kilometer från Hyllie station vilket i denna Öresunds klimatsmartaste stadsdel borde uppmuntra till andra färdsätt än bil”, tycker de rödgröna i sitt remisssvar, och tycker att de 300 platserna för markparkering helt enkelt stryks i planförslaget förutom då några enstaka platser för rörelsehindrade bilister.
Som SkD tidigare berättat har ett tjugotal boende vid Vintrievägen också ifrågasatt detaljplanen. Men då har det främst handlat om oro för att biltrafiken på Vintrievägen kommer att öka kraftigt.