Ulla Mårtensson, ej lantbrukare, har skrivit en insändare i Ystads Allehanda den 24 maj.

Länsstyrelsens i Skåne läns förslag till nollvision för exploatering av åkermark i Skåne har inte fallit ett antal M-politiker på läppen utan de tror sig veta (som vanligt) bäst.

Att ledande politiska företrädare för sex sydvästskånska kommuner anser det orimligt att bevara Europas kanske bästa åkermark för exploatering är mer än beklämmande, rentav korkat.

Uttalandet visar på stor egoism, cynism och kortsynthet. De påstår att mer livsmedel produceras än vad som efterfrågas. Varje dag dör miljontals människor av svält så problemet med eventuellt överskott lär inte vara det stora dilemmat.

Tänker dessa politiker bara så långt som deras mandatperiod sträcker sig?

Hur kommer situationen att se ut för kommande generationer om odlingsbar mark på Sveriges bästa åkermark är bebyggd? Tänk efter!

Politikerna talar om stor inflyttning till tätort. Varför vill folk flytta, jo, för att skolor, banker, postkontor, tandkliniker med mera på mindre orter läggs ner med en svindlande hastighet och detta på förslag och genomförande av just dessa M-politiker. Hur vore det att arbeta efter mottot: ”hela Sverige ska leva” och göra det attraktivt att leva på landsbygden, till exempel genom att ge extra service till företag och organisationer som vill etablera sig på landsbygden. Att uppge attraktiv arbetsmarknad för inflyttning till exempel Malmö med omnejd med dagens höga arbetslöshet är knappast ett argument. Försök att tänka i nya banor.

Varför måste man till exempel bygga ut hamnen i Trelleborg då ett antal båtar istället kunde angöra hamnar på öst- eller västsidan, då merparten av godset ändå ska vidare upp i Sverige och man kunde då undvika den hårda belastningen med tunga fordon på vägarna och därmed försämrad luft. Detta var endast ett exempel på omtänk. Det finns otroligt mycket som kan göras om viljan och tanken finns.

Jag hoppas att länsstyrelsen står fast vid sin nollvision för exploatering av åkermark.