Ystads Allehanda publicerade den 8 maj följande artikel:

Länsstyrelsen är kritisk mot kommunens utbyggnadsplaner i norr och väst. Området norr om Södra Åsum tycker de helt ska strykas då det tar jordbruksmark i anspråk samtidigt som det är svårt att nå med kollektivtrafik.

Länsstyrelsen tycker generellt att kommunen ska satsa på att bygga nya bostäder så centralt som möjligt. Detta för att det ska bli lättare att nå dem med kollektivtrafik.

Motsatsen bidrar enbart till ökat bilberoende vilket länsstyrelsen påpekar går stick i stäv med de nationella miljömålen.

Det är i ett yttrande över den fördjupade översiktsplanen för Sjöbo tätort som de kommer med synpunkter på hur kommunen tänkt sig den vidare utbyggnaden.

Området norr om Södra Åsum vill länsstyrelsen helt stryka ur planen.

Politisk nivå

Kommunens stadsarkitekt, Joel Tufvesson, säger att området ligger kvar i planerna men att det inte är aktuellt att bygga där inom överskådlig framtid.

– Det är möjligt det ska lämna materialet men det får bli en diskussion på politisk nivå.

Även när det gäller utbyggnaden västerut har länsstyrelsen synpunkter. Området ligger på för stort avstånd från centrum. Visserligen går det i dag bussar i anslutning till Sjöbo väst men länsstyrelsen befarar att det kan ändras om järnvägen blir verklighet.

Slutsatsen blir att länsstyrelsen helst vill se en större utbyggnad i närheten av nuvarande busstationen. Sedan tidigare har de också föreslagit att tågstationen, om det blir järnväg till Sjöbo, ska ligga i centrum.

Först i centrum

Joel Tufvesson poängterar att den primära utbyggnaden också kommer att ske centralt.

– Men vi har inte gjort plats för enbostadshus där. Därför satsar vi även på till exempel Sjöbo väst för att kunna erbjuda ett komplett utbud.

Sen tycker han det är lite tidigt att uttala sig om både kollektivtrafik och privatbilism så långt i förväg. Järnvägen är i nuläget tänkt att komma till Sjöbo 2037.

– Kanske finns det bättre bränslen då så att bilismen inte längre är en så stor belastning. Dessutom kan busstrafiken vara kvar även när järnvägen blivit verklighet.