I Trelleborgs Allehanda den 15 maj skriver Nils Svensson (M), ledamot samhällsbyggnadsnämnden och ersättare kommunfullmäktige Trelleborgs kommun, en debattartikel som är ett svar till debattartikeln ”Skånes tillväxt hotas”, den 9 maj.

Skånes tillväxt hotas genom att asfaltera och bygga på delar av den bördigaste åkermarken i Sverige.
Undertecknad har tagit del av insändaren om åkermarken som en del ledande moderata politiker från sydvästra Skåne presenterat. Detta i samband med länsstyrelsens presentation av en nollvision för exploatering av åkermark.

Cirka 46 000 personer är direkt sysselsatta i Skåne med jordbruk. Utöver detta underleverantörer och andra binäringar. Dessa arbetstillfällen är också viktiga.

Jag som M-politiker i Trelleborg tar avstånd från deras skrivelse. Artikeln visar en stor okunnighet när man kan skiva att ”år efter år produceras mer livsmedel än vad som efterfrågas, en överproduktion som dessutom kostar EU stora pengar”. Var finns överskottet i dag? EU:s budget för jordbruket påverkas inte av ett eventuellt överskott. Överskottet användes till framställning av energi. Oftast betalar energitillverkning lika mycket eller mer som konsumenten.

I Trelleborgs kommun planeras just nu en stor biogasanläggning i Jordberga. En del av råvarorna till denna anläggning skall komma från jordbruket, till exempel sockerbetor och majs. Var skall dessa råvaror odlas om vi inte skall vara rädd om åkermarken? Produktionen av sockerbetor till Örtofta sockerbruk för livsmedel kommer inte att påverkas av odlingen till biogasanläggningen varför behovet av åkermark ökar. Dessutom kommer denna anläggning att skapa en hel del arbetstillfällen.

I Trelleborgs kommun finns stora utvecklingsmöjligheter utan att behöva ta den bästa åkermarken i anspråk. Jag anser att man skall vara ytterst restriktiv när det gäller byggandet på orörd åkermark. En del byggande kan dock aldrig undvikas, då bör de sämre avkastande markerna användas i första hand.

Vad som saknas är en gemensam strategi i hela regionen angående utbyggnaderna av bostäder och industrier. Det går inte att fortsätta att alla kommuner skall tävla mot varandra.

Detta är ett stort ämne och kommer att diskuteras vidare under lång tid. I Trelleborg finns stora möjligheter att tillgodose befolkningsutvecklingen.

Moderaterna som parti är och skall vara ett viktigt parti i Trelleborg som skall ta tillvara på den enskilde människans intressen likavxäl som företagen som ger arbetstillfällen i Trelleborgs kommun.

Jag som fritidspolitiker i Trelleborgs kommun kommer att arbeta vidare för att bevara vår åkermark för att kunna tillgodose marknaden med livsmedel och energi framöver. Med detta har jag klargjort min inställning i denna fråga och hoppas kunna föra en moderat politik i Trelleborg som attraherar hela befolkningen.