Nerikes Allehanda rapporterade den 3 maj följande:

13 hektar central åkermark ska bli till ett nytt villaområde i Hallsberg. Nu växer detaljplanen för Vibytorp etapp 2 fram.

– Det ska bli ett attraktivt naturnära boende med vatten i närmiljön, säger planeringsarkitekt Beatrice Arvidson.

Än så länge är planerna bara på idéstadiet för det nya bostadsområdet söder om Vibytorp vid Vibytorpsvägen. Tanken är att det ska bli villatomter liknande dem i områdena runt om, berättar stadsarkitekt Hans Lindberg.
– Stora generösa tomter där huset får plats.

Men exakt hur många villatomter och hur de ska placeras är ännu inte klart. Och om det sedan blir villor, radhus eller seniorboenden är upp till den enskilda köparen, Hallsbergs kommun kommer inte att bygga några bostäder i egen regi, förklarar Lindberg.

I dag består området av jordbruksmark men det är sedan länge planerat för ett nytt bostadsområde. Bland annat har kommunen planterat träd längs med gränsen till Vibytorp och Långängen.

– Trädplanteringarna ska vara en tillgång för det här området, säger planeringsarkitekt Beatrice Arvidson.
Hon förtydligar att de nya husen inte ska byggas inpå knuten på de befintliga bostäderna.

Även den befintliga Kvarnbäcken ska bli en tillgång för bostadsområdet. Tanken är att en vattenspegel ska anläggas i området där dagvattnet kan samlas innan det rinner vidare, berättar Arvidson.

– Då skulle man exempelvis kunna använda Kvarnbäcken.

– Det är en tillgång att se vatten, konstaterar stadsarkitekt Lindberg.

Förhoppningen är att detaljplanen ska vara helt klar för att kunna fattas i kommunfullmäktige i slutet av året. Under vintern 2012-2013 hoppas kommunen kunna påbörja bygget av vägar i området.

På måndag hålls ett samrådsmöte i kommunhuset klockan 18.30. Då är allmänheten välkomna att få veta mer om Vibytorp etapp 2. Fram till och med den 23 maj samlar kommunen in yttranden angående programhandlingen.