Bloggen Odling för dummies skrev följande inlägg med gott om länkar till mer info här den 24 april.

Läs även ”Hetsig debatt gav Ikea rätt” ur Västerbottens Kuriren den 24 april.

Umeå. Vill mer. Stadens slogan säger allt om det tillväxtvansinne som råder i denna stad. Målet är att antalet invånare ska öka från dagens 116 000 till 200 000 fram till år 2050. Och i linje med detta jublar de lokala politikerna när IKEA vill etablera sig i staden. Ett fjärde(!) köpcentrum ska i och med detta anläggas i utkanten av staden. En yta motsvarande 40 fotbollsplaner (29 hektar) ska omvandlas till handelsområde med en parkering som ger plats för 2500 bilar (se kommunens detaljplan här). Problemet med detta? Jo, den mark som kommunen har ställt till IKEAs förfogande består idag av bördig åkermark.

Varför är det då viktigt att bevara jordbruksmark? Ifall någon har missat det står vi inför ett antal stora globala förändringar. Vi ska bli nio miljarder människor och vi behöver alla mat. Klimatförändringarna är ett faktum som leder till minskad skörd och utslagna ekosystemtjänster i tidigare högproduktiva områden. Tillgången på fossila bränslen kommer vara begränsad framöver, vilket innebär stora förändringar för både importen av livsmedel och för vårt eget konventionella jordbruk. Ytterligare ett hot är peak fosfor. Idag bygger det konventionella jordbruket på användandet av konstgödsel där fosfor är huvudingrediens. Men fosfor är ett ämne som vi inte kan räkna med att kunna importera framöver. Då behöver vi odla på en större areal för att få ut samma mängd grödor.

Och det här är inte bara mina personliga åsikter. Även Sveriges nationella miljömål Ett rikt odlingslandskap och den Strategi för långsiktigt hållbar markanvändning (se delrapport här) som regeringen har beställt hävdar vikten av att bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga.

I morgon är sista dagen att ge synpunkter på Umeå kommuns förslag till detaljplan. För denna typ av projekt ska enligt lag en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. Den MKB som Umeå kommun har redovisat i ärendet är enligt mig både missvisande och ofullständig. Du som är intresserad kan läsa mitt yttrande till kommunen här.

Vill jag då inte ha ett IKEA i Umeå? Nej faktiskt inte. IKEA må tjata om sitt miljöarbete med faktum kvarstår att hela deras affärsidé bygger på att vi ska konsumera nya prylar i stället för att nöja oss med dem vi redan har. Kom ihåg att den mest ekologiska IKEA-möbeln är den du inte köper.