Nya Lidköpings-Tidningen rapporterar den 10 februari följande:

Planerar för höga bostadshus i Vara

Miljö och byggnadsnämnden har gett besked om att man kommer att ändra detaljplanen för kvarteret Pinjen. Orsaken är att Varabostäder har planer på att bygga två bostadshus som sannolikt blir högre än de fyra våningar som dagens detaljplan tillåter.

Området utgörs av det öppna fält som ligger mellan Södergatan och järnvägen vid Eks buss. Nuvarande detaljplan medger fyravåningshus. Enligt nämnden har Varabostäder framfört önskemål om att bygga två hus med totalt 40 lägenheter på platsen.
Byggnadsnämnden prövar därför förutsättningarna för att bygga högre än fyra våningar. Med fyra lägenheter i varje plan skulle det alltså handla om femvåningshus.

När förvaltningen räknat på skuggeffekter har även ett alternativ med sex våningar funnits med. När det gäller skuggor har man kommit fram till att påverkan på omkringliggande villor blir minimala.

Tidigare har så höga bostadshus inte byggts i Vara. Ordföranden för miljö- och byggnadsnämnden Bengt-Olof Fredén menar att det finns ett miljöperspektiv i frågan.
– Jordbruksmark är en ändlig resurs och det är en del i bakgrunden till sådana här förtätningar, säger han.