Marit Ragnarsson skriver på Centerpartiet i Säters hemsida.

Miljö- och byggnadsnämnden tog i veckan ställning för en detaljplan i Boberg i Gustafs. Centerpartiet ser mycket positivt på den privata fastighetsägarens satsning på att skapa tomter för bebyggelse på landsbygden i Boberg, men vill inte att den aktivt brukade åkermarken bebyggs och yrkar på en annan formulering av punkt 2 under ställningstaganden, nämligen att
”Jordbruksmarken inom område B1 ska undantas från bebyggelse och fortsätta att brukas som åkermark.”

Övriga partier tyckte att det var OK att bygga på åkermark.

Centerpartiet reserverade sig mot beslutet med följande motivering:

Åkermarken är en ändlig och allt mer begränsad resurs som behövs för produktion av bioenergi och livsmedel. Det sker en snabb förlust av åkermark i Sverige. Dalarna har bara 2 % åkermark. Den pågående exploateringen av jordbruksmark innebär att den redan låga procentuella andelen minskar. Åkermark behöver få ett stärkt skydd och självförsörjningsgraden av livsmedel istället öka. När kommunen som i detta fall öppnar upp för bebyggelse av åkermark är risken uppenbar att priserna för jordbruksmark stiger, vilket drabbar våra lantbrukare negativt.