SLU har med stöd från KK Stiftelsen tagit fram ett fritt on-line läromedel för elever och lärare vid grundskola och gymnasium.

Projektet Växten & Marken syftar till att få eleverna att förstå och börja diskutera sambandet mellan enskilda processer och tillväxt, nedbrytning mm. Med hjälp av multimedia-, VR- och 3D-teknik skall bl.a. två av de viktigaste processerna i naturen åskådliggöras: fotosyntes och nedbrytning. I projektet blandas riktiga bilder, animeringar och fakta med möjligheter att experimentera och testa antaganden med hjälp av olika enkla simuleringsmodeller.

Länk till Växten & Marken

I materialet ingår en arbetsuppgift ”Hur mycket jord behöver vi?”. Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap.

Hur mycket jord behöver vi? Elevmaterial
Hur mycket jord behöver vi? Lärarhandledning