Carl Jonsson, regionstyrelseledamot LRF Halland rapporter på LRF:s hemsida från seminariet i Varberg den 28 oktober.

Den goda jorden inbjöd till ett seminarium den 28 oktober och ett fullsatt auditorium fick höra landshövding Lars-Erik Lövdén inviga, med bl a att läsa upp det miljömål som beskriver åkerjordens skydd och följa upp med tillägget, att inga kommuner i Halland har kommit speciellt långt i frågan. Statistiken berättar att Skåne blivit av med 14 000 ha sedan 70-talet till vägar och hus, en utveckling som oroar landshövdingen.

Förstetalare var Jan Malmgren, samhällsplaneringschef i Varberg. Ung, vältalig, orädd som pratar om samhällets utveckling med hänsyn till folkökning, lagar och direktiv, föroreningar, klimatförändringar etc. Många kloka ord och tankar om hur Varberg skulle kunna se ut om 20 år, där kanske ett i dag rent villaområde skulle kunna husera tio gånger fler människor än nu och samtidigt ha möjlighet till all service inom området. I klartext att Varberg utan att bebygga på en kvadratmeter ny mark skulle kunna mångdubbla sin befolkning.

Jörgen Korning från Videnscentrat i Aarhus tog vid med danskarnas sätt att jobba. Han beskrev bl a samhällets krav på bönderna: ingen lukt, ingen störande bebyggelse samt ingen påverkan på miljön. Som kontring beskrev han även böndernas högsta mål, minska osäkerheten inför framtiden! Den lösning han hade på många problem var ut med kommunfolket i myllan och diskutera med bönderna, samverka!

Affischnamnet på seminariedagen var Mats Persson generaldirektör på jordbruksverket. Han beskrev att Jordbruksverket tycker att det är ok att minska åkerjorden ytterligare max 10% med år 2000 som referensår. Detta utöver det som redan ligger i kommunernas planlagda reserv. Han ser det som positivt att frågan lever! Det var ett väldigt engagerat auditorium detta året och det blev mycket frågor under den halvtimma som var avslutning på förmiddagen. Arne Joelsson fungerade som moderator under dagen.