Skånska Dagbladet publicerade den 11 november följande artikel.