Daniel Andersson, Landskapsarkitektstudent, SLU Alnarp, skrev den 23 mars en debattartikel i Ystads Allehanda med anledning av SLU:s Skurupsprojekt och en föreläsning av Den Goda Jorden.

Det är ett vedertaget faktum, att Skurups kommun till stor del består av Sveriges absolut bästa åkerjord.

Åkerjorden är en tillgång, som inte kan återskapas.

Föreningen Den Goda Jorden som hade en mycket intresseväckande föreläsning på Alnarp för några veckor sedan, har som målsättning att ingen åkermark tas i anspråk för bebyggelse. Detta inte för att tillvarata jordbrukets intressen, utan för att det är en fråga för mänsklighetens försörjning och fortlevande.

2010 års skörd i världen var den tredje största genom tiderna. Ändå förmår inte livsmedelsproduktionen att möta den ökande efterfrågan, som beror av förbättrad välfärd och ökad befolkning. Enligt OECD och FAO krävs en ökning av livsmedelsproduktionen på 70 procent till år 2050. Dessutom tas åkermark i anspråk för odling av energigrödor.

I analogi med detta genomsyras många av våra förslag av en restriktiv hållning till att ta åkerjord i anspråk för exploatering. Den utmaning världen står inför handlar primärt om att försörja jordens växande befolkning och att frigöra sig från beroendet av fossil energi. Åkerjorden har i båda fallen en nyckelroll.

Daniel Andersson

Landskapsarkitektstudent, SLU Alnarp

SLU:s Skurupsprojekt

Debattartikel med anledning av SLU:s Skurupsprojekt, vars resultat presenteras för allmänheten torsdag 24 mars klockan 12.30 på Biorama, Skurup.