Halmstad borde satsa på matproduktion skriver Peter Wahlbeck i en insändare i Hallandsposten 31 januari. Han fortsätter:

Det är med förfäran jag läser i HP om dessa logistiksatsningar som genomförs i Halmstad. Jag betvivlar inte de inblandades välmening och det är toppen att folk får jobb. Det ger kommunen skatteintäkter och välstånd, men är det verkligen en framtidssatsning?

Det känns inte kul att framstå som en bakåtsträvare. Men tyvärr, någon måste säga sanningen. Det är fullständigt vansinnigt det ni sysslar med. Det byggs lagerlokaler och köpcentrum till förbannelse på åkermark i hela Sverige. Denna mark blir fördärvad för all framtid.

Jag vet inte hur insatta ni är värdsliga ting eller om ni ens ser på nyheterna. Men vetenskaplig expertis räknar med att vi om 25 år kommer att vara dubbelt så många människor på jorden. Idag är vi cirka sju miljarder världsmedborgare. Och även om kalkylerna spricker (vid Gud, det får vi hoppas) så innebär det ändå, att redan om tio år kommer det att vara nödvändigt att mätta ett par tusen miljoner fler människor! Det är en omöjlighet att det tillväxtekonomiska konsumtionssamhället kan fortsätta på detta vis.

I dag massproduceras varor i Asien i så kallade låglöneländer och skeppas hit för att hamna i våra butikshyllor. Vi köper dessa billiga prylar som färdats över haven och som förbrukat enorma mängder energi och råvara. Tydligen anländer 8000–10000 containrar i hamnen per år. Hur många innehåller sådant som är nödvändigt för vår existens?

Vad Halmstad skulle satsa på är jordbruk. Utbildning och forskning på allt som har med mat och odling av jord att göra. Alla kommuner i Sverige borde samarbeta. Vi måste snarast försöka bli så självförsörjande på mat det bara går. Vi måste lära oss hur vi kan odla upp skogsmark till åkermark. Bygga biogasanläggningar till lantbruksmaskiner och kollektivtrafik. Halmstad är en bondhåla och det ska vi vara stolta över.

Det behövs bara ett stort krig eller vulkanutbrott eller något annat som påverkar den globala handeln ordentligt – och denna logistikbusiness faller som ett korthus. Möjligtvis kan man använda lagerbyggnaderna till växthus i framtiden eller att förvara mat i.

Ni spelar ett högt spel, ni politiker och medlöpare. Men framför allt ni affärsmän, som har framtiden i er hand.

Vi får väl se vem som får rätt, ni eller jag – förlåt, ni eller naturen, menar jag.

Peter Wahlbeck

Kommentar från Ingrid Bengtsson

Kommentar från Eric