Mikael Sonander, Centerpartiet i Eslöv gjorde följande glädjande inlägg på deras blogg den 10 september.

Lrfs Kommungrupp i Eslöv som bjudit in Eslövs politiker på ett temamöte om maten och marken hos Håkan Olsson, Stanneborg, Hammarlunda kunde nöjt konstatera att alla närvarande politiker (C, Fp, M, S) inte har för avsikt att starta utbyggnaden på Bäckdala 2 i sydvästra Eslöv än om regeringsrätten ger tillstånd.

Denna kovändning får nog tillskrivas föreningen Den Goda Jorden och LRF som ihärdigt jobbar på i sitt arbete att upplysa och utbilda politiker och tjänstemän om jordklotets begränsade resurser.