Samhällsutbyggnaden har skett med god fart de senaste åren. Men hur påverkas våra vattendrag och dikningsföretag av att stora ytor hårdgörs? Välkomna till ett seminarium om hur samhällsutbyggnaden kan ske med mindre negativ påverkan på omkringliggande marken och vattendrag.

Vegeå är ett intressant exempel, eftersom omfattande utbyggnad har skett i form av flera köpcentrum och industriområden. Flödesmätningar finns sedan 1970-talet, och de visar hur den ökade andelen hårdgjord yta påverkat vattendraget. Under senaste tid har en av kommunerna börjat ställa krav på åtgärder för att ta hand om dagvattnet.

Tid och plats: måndag 14 juni kl 13.00 – 15.30, Hotel Erikslund, Ängelholm.
Därefter vidtar en timmes åvandring för att se följder i Vegeå av det ökade flödet.

Anmälan senast 8 juni till skanes.pf@lrf.se eller tel. 0413-55 90 05. Deltagandet är kostnadsfritt.

Medverkande:
Lars-Göran Persson, ordförande i Vegeåns vattendragsförbund. – Påverkan på Vegeå av hårdgjorda ytor.
Tilla Larsson, Jordbruksverkets vattenenhet, Alnarp – Så funkar lagstiftningen kring dikningsföretag.
Pär Persson, vattenexpert vid samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen – Hållbar dagvattenhantering i samhällsplaneringen.
Lars-Erik Vidarsson, NSVA – Så vill kommunerna arbeta med dagvattenhantering utanför städerna.

Välkomna!