Skånska Dagbladet skrev den 11 juni en artikel om länsstyrelsens beslut att upphäva Eslövs kommuns  detaljplan för Bäckdala.

Läs hela artikeln här.