Miljöpartiet har i sitt valmanifest tagit upp frågan om ett skydd av den goda jorden. I punkt 10 kan man läsa följande:

10. Jordbruk med hänsyn till djuren
Användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel ska minimeras. Djurskyddet ska stärkas och vi vill förbjuda pälsfarmning. Den goda jorden ska skyddas. Vi gör det lönsamt att bedriva ett ekologiskt hållbart jordbruk. Sverige ska vara ledande inom gröna näringar som ekoturism och småskalig livsmedelsförädling.

Nu är det upp till övriga partier att bekänna färg. Är det fler som står upp för ett ökat skydd av åkermarken?