I Norge diskuteras  ett förstärkt skydd för odlad åkermark. Ett förslag till ny jordlov är ute på remiss.

Läs förslaget till vernehjemmel i jordlova här.

Den norska Statens landbruksforvaltning har skrivit en rapport ”Vernehjemmel i Jordlova”

Läs rapporten här.