Ur akademisekreterarens tal vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst 28 januari 2010.

…..tar upp ett begrepp som vår akademi ägnar mer och mer uppmärksamhet ”Den goda jorden”. 1 hektar hyfsad jordbruksmark kostar kanske 200 000 kr, men såld som 15 villatomter 20 gånger mer. Årsavkastningen på en hektar hyfsad jordbruksmark är normalt c:a 15 000 kr men varierar år från år, beroende på världsmarknaden. Torka i Australien eller svår djurpest i något stort exportland kan utan vidare dubbla avkastningen eller mer. Hur skall långsiktig matproduktion jämföras med kortsiktig exploatering?

Hela talet kan du läsa här.