Miljöförvaltningen i Lunds kommun har skickat ut information till lantbrukare/hästgårdar i kommunen. En av tio punkter lyder som följer:

10. Den goda jorden – en förstörbar resurs
I miljökonsekvensanalyser vid nybyggnation bör hänsyn tas till värdefull åkermark och bebyggelse skall i första hand planeras på icke odlingsbar/brukningsvärd mark. Samhällsbyggandet över hela världen borde präglas av insikten om att jordens resurser inklusive odlingsarealerna är begränsade. Det finns ingen kultur som inte vårdar sina bönder och sin åkermark som har överlevt. Mer information hittar ni på www.dengodajorden.se

Bra så, men nu är det upp till bevis och visa att detta inte bara är tomma ord utan även ger avtryck i konkreta handlingar.