Hushållningssällskapet i Halland publicerade i sitt sista nummer 2008 av sin tidskrift en artikel om Den Goda Jorden under rubriken ”Låt den goda tanken bli handling”. Texten är skriven av Olof Bågenholm, suppleant i Den Goda Jordens styrelse.

Läs artikeln här.