Bloggen Beska droppar skriver Oersättlig åkermark ödeläggs och Toralf Alfsson Överetablerad handel ger inga nya jobb. Exemplen blir fler och fler från kommuner runt om i landet där åkermarken hotas av städernas utbredning. Det är hög tid att börja protestera för att rädda den värdefulla åkermarken från förstörelse.

Föreningen Den Goda Jorden håller på att bilda lokal arbetsgrupper runt om i landet. Är du intresserad av att bilda opinion där du bor får du gärna kontakta oss så kan vi koppla samman dig med föreningsmedlemmar i din del av Sverige.

Lokala arbetsgrupper håller på att organiseras i Falkenberg, Varberg, Halmstad, Laholm, Hylte och Skåne.