Alternativ industrimark finns i Halmstad

Som du kan läsa under manifestationer försöker Den Goda Jorden få upp människors och framförallt politikers ögon på att det är vansinne att bygga en 90 hektar stor industripark på den bördiga åkermarken i Kårarp, Halmstad.

Därför har representanter för Den Goda Jorden åkt några hundra meter österut ifrån den planerade industriparken. Här på andra sidan motorvägen och järnvägen finns stora arealer mark där det går utmärkt att bygga på. Stormen Gudrun har dessutom blåst ner skogen som tidigare fanns där. Med dagens maskiner är det inga problem att ordningsställa och plana ut en något kuperad skogsmark fullt av stockar och sten. Men det är klart, det är lättare att bara schakta bort matjorden på en åker…

Se bilder nedan.

[…]