Riksdagens miljömål

Varför är inte den goda jorden ett av riksdagens miljömål?
 
 
I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom 15 områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt. för at konkretisera miljöarbetet har riksdagen fattat beslut om 71 delmål på vägen till miljömålen. Delmålen anger riktning och tidsperspektiv.

[…]

Av |2006-01-19T13:25:19+01:002006-01-19|Okategoriserade|0 kommentarer

Medlemsmöte 14 januari 2006

Minnesanteckningar frän medlemsötet.
 
 
Medlemsmöte med Den goda jorden ideell förening 14/1 2006 på Berte Museum.

Hur ska vi lösa de stegrande mat- och energiproblemen i framtiden, nu när oljan snart tar slut och världsbefolkningen bara växer? Detta var frågor vi hoppades att få svar på vid medlemsmötet på Berte Museum som föreningen ”Den goda jorden” arrangerade den 14 januari. Anders Palm, bonde i Södermanland och dessutom filmare, hade satt samman ett intressant föredrag som byggde på hans filmer och intervjuer.

[…]

Av |2006-01-14T13:26:36+01:002006-01-14|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen