Artikel i ATL

Den bästa jordbruksmarken ska skyddas. Länsstyrelserna i Halland, Skåne och Västra Götaland satsar gemensamt för att hindra ny exploatering.