Medlemsavgift 2013

För att bli medlem i föreningen för 2013, sätt in 200 kr för enskild och 300 för familj (samma postadress) på bankgiro 5365-3283. Glöm inte att fylla i telefonnummer och framförallt din e-postadress!