Den skyddslösa åkermarken – ett hot mot vår beredskap

Panelsamtal arrangerat av föreningen Den Goda Jorden på Borgeby Fältdagar 2024.

Medverkande är Anders Samuelsson, politiker i Jönköpings kommun, Anne-Marie Lindén, lantbrukare och ordförande i föreningen Den Goda jorden, Anders Larsson, landskapsarkitekt, forskare och lärare SLU Alnarp samt moderator Lars Höök, Höök Media/Den Goda Jorden.