Den Goda Jordens årsmöte 2019 kommer att hållas i Stehags församlingshem söndagen den 10 mars kl 13.

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2018

Ekonomisk rapport 2018