Den Goda Jordens medlemsbrev med information om vad föreningen gör och nyheter som berör värnandet om den brukningsvärda jordbruksmarken. Nyhetsbrevet skickas ut till alla på medlemslistan via e-post eller brev till de vi ej har e-post till.

Läs nyhetsbrev november 2017 här