2017 års pristagare ur Anders Stenströms Minnesfond

Årets pris ur minnesfonden tilldelas Etnolog Bengt Svensson

För hans stora och osjälviska engagemang för föreningen och dess verksamhet. Bengt biträdde Anders Stenström inför och efter föreningens bildande, och är en stark sammanhållande kraft. Utifrån kanslifunktionen har Bengt haft omvärldsbevakning, kontakt med medlemmar och media, författat skrivelser mm. Bengts arbete har avsevärt stärkt Den Goda Jorden:s ställning och påverkansarbete.