Villabygge på jordbruksmark stoppas

I artikeln ”Villabygge på jordbruksmark stoppas” rapporterar ATL 30 maj att länsstyrelsen upphäver Uddevalla kommuns beslut att godkänna villaplaner i Forshälla som var tänkta att byggas på god jordbruksmark, till såväl LRF:s som tidigare markägares förtret.