Synpunkter på översiktsplan i Varberg

Den Goda Jorden har lämnat synpunkter på Varberg kommuns översiktsplan, fördjupning Norra kusten. Synpunkterna har sammanställts tillsammans med Bengt Nybergh på Limabacka kvarn i Väröbacka, som även är medlem i föreningen och delaktig i Den Goda Jordens kommungruppen i Varberg.

Ni får gärna använda vår skrivelse som mall eller inspiration för att lämna synpunkter på översiktsplaner i era kommuner.

Läs våra synpunkter här.

Mera information om att lämna synpunkter på planärenden.