Värdefull åkermark försvinner

I Göteborgs Posten den 3 maj publicerades artikeln ”Värdefull åkermark försvinner”. I artikel presenterar Elin Slätmo sina slutsatser i sin avhandling ”JORDBRUKSMARK I FÖRÄNDRING – Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge”. Där hon bland annat kritiserar att man bygger på jordbruksmark utan att man har motiverat och förklarat varför.

Läs artikeln här.

Läs avhandlingen här.