Nej till bygge på god jord

Dämpad utbyggnad i tätorternas ytterkanter, men förtätad bebyggelse i centrum. Och gärna höga hus i Staffanstorps och Hjärups mitt.
Så vill föreningen ”Den goda jorden” i Staffanstorp och Miljöpartiet i samma kommun utforma framtiden enligt skrivelser till kommunen i översiktsplanen ”Framtidens kommun 2038”.

Så inleder Sydsvenska dagbladet en artikel tisdagen 13 oktober.

Läs hela artikeln här.

Läs hela yttrandet från Den Goda Jordens kommungrupp i Staffanstorp