Farväl 2008 – Välkommen till ett nytt verksamhetsår 2009

Under året som snart är till ända förlorade Den Goda Jorden sin grundare och eldsjäl, Anders Stenström. Saknaden efter honom är stor men vi hedrar hans minne bäst genom att fullfölja det viktiga arbete som han startade. Styrelsen arbetar intensivt för att våra argument och sakskäl ska nå ut och få effekt.

Vi vill tacka för de gåvor som skänkts till föreningen i anslutning till Anders Stenströms bortgång. De kommer att utgöra grunden i en minnesfond som instiftas till hans minne. Vill du vara med och göra fonden slagkraftig kan du ge ett bidrag på bankgiro 5365-3283, märk: Minnesfond.

Den Goda Jorden växer och sprids över landet. De stora banderollerna som syns längs vägarna har gett oss många nya medlemmar och möjlighet till påverkan.

Ett bidrag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, på 40 000 kronor ska under 2009 användas för att bedriva kontaktverksamhet i kommuner där det är särskilt viktigt att uppmärksamma de ansvariga på att åkermarken måste värnas när kommunala översiktsplaner upprättas.

Under det gångna året har ett antal kommungrupper bildats i Halland och Skåne. Vi ser gärna att det blir fler aktiva medlemmar och fler kommungrupper runtomkring i landet. Är du intresserad av att delta i ett sådant arbete kontakta oss […]

Av |2008-12-31T11:05:22+01:002008-12-31|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen