När oljan sinar

På följande länk kan du lyssna på radioprogrammet ”När oljan sinar”.
http://www3.ur.se/_bildningsbyran/templates/ProgramPage____22608.aspx
Inslaget med Anders Stenström börjar efter 29:10