I samband med att Leaderprojektet Stad och land – Hand i hand arrangerade en Matgala i Eslöv togs denna film fram.

Projektrapporten från det Leaderprojekt som Den Goda Jordens regionavdelning i Skåne drivit under de senaste åren är nu klar.

Läs projektrapporten här